Şedinţa Consiliului de monitorizare a implementării reformelor în justiţie (20.02.2013)

20.02.2013,
orele 15.00

Implementarea reformelor în justiţia Republicii Moldova
– realizări şi perspective –

Component Procedură Penală

 

AGENDA DE LUCRU

 

1.     Medierea

2.     Renunțarea la învinuire și modificarea învinuirii

3.     Adoptarea și pronunțarea hotărîrilor judecătorești

4.     Preblemele rejudecării cauzelor penale