Preşedintele ţării s-a pronunţat pentru consolidarea independenţei sistemului judecătoresc

Preşedintele Nicolae Timofti s-a pronunţat pentru consolidarea independenţei judecătorilor, în contextul derulării reformei organelor de drept. Şeful statului a ţinut astăzi un discursla Adunarea Generalăa Judecătorilor, la care Consiliul Superior al Magistraturii /CSM/ a raportat despre activitatea branşei în anul 2012.

Preşedintele Timofti a atras atenţia foştilor colegi de breaslă despre existenţa cazurilor de nepotism în sistemul judecătoresc şi a pledat pentru tranşarea cît mai grabnică a acestora. El a lăsat să se înţeleagă că judecătorii pot beneficia de libertate în acţiuni, spunînd că Parlamentul a legiferat toate cerinţele acestora, iar în prezent analizează posibilitatea de a majora substanţial salariile magistraţilor.

Referindu-se la cazurile pierdute de R. Moldovala Curtea Europeanăa Drepturilor Omului /CEDO/, şeful statului a sugerat CSM să evalueze motivele eşecurilor. Nicolae Timofti a pledat ca această estimare să fie elaborată de CSM „şi nu de o organizaţie neguvernamentală, în care avocaţii au interesele lor”. Preşedintele ţării a spus că sistemul judecătoresc a avut de suferit în special în anii 2001-2009, cînd au fost pierdute cele mai multe cauzela CEDO, iar acum „sistemul se reface”.

În raportul de activitate al CSM pe anul 2012, preşedintele acestuia, Nichifor Corochii, a relatat despre faptul că „nu există dorinţă în unele instanţe de a utiliza echipamentul audio şi video din dotare”. Potrivit preşedintelui, în 2012 judecătoriile moldoveneşti au instrumentat peste 234 de mii de cauze, unui magistrat revenindu-i în medie 52,7 dosare pe lună. El s-a arătat alarmat că unele instanţe tergiversează tranşarea cauzelor, dînd drept exemplu judecătoria Rîşcani din mun. Chişinău, care a soluţionat 67% din dosarele aflate în procedură în 2012.

Ministrul Justiţiei, Oleg Efrim, a menţionat faptul că în bugetul pentru 2013 sistemului judecătoresc i s-a acordat o majorare de 72%, comparativ cu anul 2012. În discursul său, demnitarul le-a urat judecătorilor să ajungă pe locul doi, după biserică, la capitolul încrederii din partea cetăţenilor.