Temeiul neparticipării părţilor la examinarea cauzelor civile în cadrul Curţii Supreme de Justiţie

Ţinând cont de adresările cetăţenilor,  privind participarea părţilor la examinarea cauzelor civile în cadrul Curţii Supreme de Justiţie, Curtea menţionează, că la 1 decembrie 2012 au intrat în vigoare modificările operate în Codul de procedură civilă (CPC), prin Legea nr. 155 din 15.07.1012. Legea respectivă aduce modificări ale unor dispoziții, care se referă la procedura de examinare a cauzelor în cadrul Curţii Supreme de Justiţie fără participarea părţilor. Astfel, fără participarea părţilor se va examina:

· recursul împotriva încheierii judecătoreşti. Recursul respectiv „se examinează în termen de 3 luni într-un complet din 3 judecători, pe baza dosarului şi a materialelor anexate la recurs, fără examinarea admisibilităţii şi fără participarea părţilor” (art. 426 alin. (3) CPC);

· admisibilitatea recursului împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de apel. „Asupra admisibilităţii recursului se decide fără prezenţa participanţilor la proces sau a reprezentanţilor acestora, prin emiterea unei încheieri nemotivate despre care se face o menţiune pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie”( art. 440 alin.(3) CPC);

· recursul.  „Recursulse examinează fără înştiinţarea participanţilor la proces. Completul din 5 judecători poate decide invitarea unor participanţi sau reprezentanţi ai acestora pentru a se pronunţa asupra problemelor de legalitate invocate în cererea de recurs” (art.444 CPC ).

Concomitent,Văinformăm, că lista cauzelor fixate pentru judecarela Curtea Supremăde Justiţie, este afişată cu cel puţin 3 zile înaintea termenului de judecată, pe Panoul informativ care se află în incinta blocului Curţii Supreme de Justiţie, de pe str. Petru Rareş, 18. De asemenea lista poate fi vizualizată şi pe pagina web a Curţii http://csj.md/content.php?menu=1682&lang=5.