Materiale pentru elaborarea statului de personal al instanţei judecătoreşti

Urmare a şedinţei comune cu participararea preşedinţilor instanţelor judecătoreşti, membrilor CSM, reprezentanţilor Cancelariei de Stat şi ai Ministerului Finanţelor, Curtea Supremă de Justiţie prezintă pentru informarea instanţelor materialele care au servit bază pentru elaborarea de statelor de personal tipice.

Atenţionăm că atribuţiile de serviciu incluse în materiale, fiind elaborate în luna august 2012, în prezent, pot să contravină modificărilor operate în CPC şi CPP, urmând a fi actualizate.

La fel, trebuie să se ţină cont de noile denumiri de funcţii şi lacuna legislativă care a generat imposibilitatea stabilirii salariilor pentru şefii subdiviziunilor (direcţii, secţii servicii)  formate din funcţionari publici.

www.csj.md/admin/public/uploads/Stat%20pers%20Jud%20Calarasi.doc

www.csj.md/admin/public/uploads/Stat%20pers%20Jud%20Botanica.doc

www.csj.md/admin/public/uploads/Stat%20pers%20CA%20COMRAT.doc

www.csj.md/admin/public/uploads/Stat%20pers%20CA%20CAHUL.doc

 www.csj.md/admin/public/uploads/Stat%20pers%20CA%20BALTI.doc

 www.csj.md/admin/public/uploads/stat%20de%20personal%202013.doc