Curtea Supremă de Justiţie explică procedura judiciară de soluţionare a cauzelor penale expediate în instanţele judecătoreşti naţionale de către Ministerul Justiţiei

Transferul de proceduri penale este una din formele de cooperare juridică internaţională în materie penală şi este reglementată de normele dreptului internaţional şi naţional, care prevăd obligativitatea organizării examinării cauzei penale transmise de către statul solicitant.

În vederea soluţionării juste a acestei categorii de cauze penale, Curtea Supremă de Justiţie oferă explicaţii privind procedura judiciară aplicabilă şi anume:

1.     Orice cerere de preluare a procedurii penale adresată de un stat străin în cauzele penale aflate în procedura judiciară, se examinează de către Ministerul Justiţiei, care decide asupra admisibilităţii cererii. Decizia adoptată de către minister, cu materialele traduse, prin demers, se remit instanţei judecătoreşti conform competenţei prevăzute de Codul de procedură penală. Demersul va fi considerat actul de sesizare a instanţei de judecată, iar decizia privind preluarea procedurii penale va cuprinde şi încadrarea juridică a faptei în conformitate cu dispoziţiile Codului penal al RepubliciiMoldova.

2.  Curtea menţionează, că Ministerul justiţiei nu va formula învinuirea, având în vedere, că aceasta este competenţa exclusivă a procurorului , cât şi de a susţine acuzarea în faţa instanţei de judecată.  Procuratura Generală a Republicii Moldova va fi informată de către instanţa judecătorească, printr-o încheiere motivată,despre decizia privind punerea pe rol a cauzei penale care a fost preluată prin decizia Ministrului justiţiei, la cererea instanţei judecătoreşti a unui alt stat. Procurorul desemnat, printr-o ordonanţă motivată, va încadra, în conformitate cu legea penală naţională, faptele prejudiciabile incriminate inculpatului de către statul solicitant, astfel ca să fie respectat dreptul acuzatului de a fi informat nu numai cu privire la fundamentul acuzaţiilor ce i se aduc, adică a faptelor materiale, care îi sunt reţinute în sarcină, dar şi cu privire la calificarea juridică dată respectivelor fapte.

Textul integral poate fi găsit pe site-ului Curţii Supreme de Justiţie, la compartimentul „Avize consultative şi recomandări privind aplicarea legislaţiei”.