Lista membrilor Consiliului de monitorizare a implementării reformelor în justiţie (Component Procedură Civilă)

A. Curtea Supremă de Justiţie
1. Mihai Poalelungi, Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie – Preşedintele Consiliului
2. Iulia Sîrcu, judecător CSJ, Vicepreşedinte Colegiul civil şi de contencios administrativ
3. Svetlana Filincova, judecător CSJ, Preşedinte Colegiu de Calificare a Judecătorilor

B. Ministerul Justiţiei
4. Oleg Efrim, Ministrul Justiţiei Republicii Moldova
5. Cristina Melnic, Șef Direcție Generală Legislație
6. Lilia Grimalschi, Șef Direcție Agent Guvernametal

C. Consiliul Superior al Magistraturii
7. Nichifor Corochii, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii
8. Dina Rotarciuc, membru CSM

D. Procuratura Generală
9. Igor Serbinov, Adjunct al Procurorului General

E. Institutul Național al Justiției
10. Anastasia Pascari, Director executiv INJ

F. Asociaţia Judecătorilor din Republica Moldova
11. Ion Druţă, Preşedintele AJRM, Preşedintele Judecătoriei Botanica
11. Liliana Catană, Vicepreşedinte AJRM, judecător CA Chişinău
12. Irina Lupuşor, consilier Preşedinte AJRM, coordonator

G. Curţile de Apel
13. Gheorghe Crețu, Vice-președinte Curtea de Apel Chişinău
14. Alexandru Gheorghieş, Preşedinte Curtea de Apel Bălţi
15. Ghenadie Eni, Preşedinte Curtea de Apel Cahul

H. Instanţele de fond
16. Oleg Sternioală, Preşedinte Judecătoria Buiucani, mun. Chişinău
17. Victor Burduh, Preşedinte Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău
18. Ion Țurcan, Președite Judecătoria Centru, mun. Chișinău
19. Oleg Melniciuc, Vicepreşedinte Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău

I. Mediul academic
20. Igor Dolea, doctor în drept, conferenţiar, membru CSM
21. Elena Belei, doctor, conferenţiar, membru Colegiu de calificare a judecătorilor
22. Alexandru Arseni, doctor, conferenţiar
23. Diana Scobioală, doctor, conferenţiar

J. Societatea civilă
24. Gheorghe Susarenco, avocat
25. Ion Dron, avocat, Președinte Centrul de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice
26. Vitalie Nagacevschi, avocat, Preşedinte AO “Juriştii pentru Drepturile Omului”

K. Mass-media
27. Cornelia Cozonac, Director al Centrului de Investigaţii Jurnalistice
28.
29. Stan Lipcan, jurnalist, Revista “Săptămîna”