CONSILIUL EXECUTIV

Membrii
Consiliului Executiv

1. Ion Druţă, Preşedintele AJRM, Preşedintele Judecătoriei Botanica
2. Iulia Sîrcu, Vicepreşedinte Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ CSJ
3. Liliana Catan, Vicepreşedinte AJRM, judecător CA Chişinău
4. Irina Lupuşor, Consilier Preşedinte AJRM, coordonator de proiect
5. Elena Belei, doctor în drept, conferenţiar universitar (USM)