În data de 23 noiembrie 2012, orele 10.00, va avea loc Congresul Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova

Proiectul ordinei de zi cuprinde următoarele chestiuni:

1. Raportul de activitate al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova în intervalul 2011-2012 (raportor – Preşedintele Asociaţiei, dl. Ion DRUŢĂ);

2. Raportul financiar al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova pentru 2011-2012 (raportor – membru al Comisiei de cenzori a Asociaţiei, dna Marina ANTON);

3. Introducerea modificărilor în Statutul Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova (raportor – Vicepreşedinte al Asociaţiei, dna Liliana CATAN);

4.  Primirea de noi membri în rîndurile Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova;

5.  Decernări: diplome, medalii, menţiuni;

6. Diverse.

Congresul Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova se va desfăşura în incinta Confederaţiei Sindicatelor din Moldova, str. 31 August 1989, nr. 129, mun. Chişinău.

Înregistrarea participanţilor va avea loc între orele 9.00 – 9.45.