Şedinţa Consiliului de monitorizare a implementării reformelor în justiţie (22.10.2012)

22.10.2012

 

Curtea Supremă de Jusţitie – garant al aplicării  uniforme a
legislaţiei procesuale civile

 

Moderator: Elena BELEI, doctor în drept,

conferențiar universitar, șefa Catedrei drept procesual civil, USM

 

AGENDA DE LUCRU

1.    Impactul punerii în aplicare a Legii nr. 155 din 05.07.2012 asupra activităţii Curţii Supreme de Justiţie

2.    Procedura examinării recursurilor împotriva deciziilor date în apel

3.    Împuternicirile instanţei de recurs împotriva deciziilor date în apel potrivit Legii nr. 155 din 05.07.2012

4.    Alte subiecte relevante