Seful statului a adresat un Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Juristului

Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a adresat un Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Juristului, informează MOLDPRES cu referirela Serviciulde presă al Preşedinţiei.

 În Mesaj se menţionează:

„Stimaţi colegi,

Cu prilejul sărbătorii noastre profesionale,Vă adresez tuturor celor care V-aţi dedicat viaţa acestei profesii cele mai sincere şi cordiale felicitări. Această sărbătoare are o semnificaţie deosebită pentru juriştii care activează în diverse domenii şi pentru care respectarea principiului a cunoaşte Legea, a servi Legea şi a ocroti Legea este raţiunea de a fi a profesiei lor. A fi jurist este o mare onoare, dar şi o mare responsabilitate, deoarece reprezentanţii acestei profesii transpun în viaţă ideile de dreptate şi de supremaţie a Legii, contribuind astfel la apărarea drepturilor şi a libertăţilor omului şi la consolidarea garanţiilor juridice de protecţie a diverselor pături sociale.

Procesul de integrare europeană, ca un proiect naţional împărtăşit de majoritatea cetăţenilor noştri, pune în sarcina comunităţii juriştilor consolidarea statului de drept prin asigurarea supremaţiei legii. În acest context, reforma de drept, care este în plină desfăşurare, trebuie să aibă ca finalitate o justiţie accesibilă, eficientă, independentă, transparentă, profesionistă şi responsabilă faţă de societate, o justiţie care să corespundă standardelor europene.

Reforma judiciară şi de drept şi dinamismul dezvoltării ţării noastre solicită participarea activă şi profesională a juriştilor la elaborarea proiectelor de lege şi a actelor normative în vederea realizării obiectivelor stabilite şi a reglementării noilor relaţii social-economice, precum şi aplicarea corectă a prevederilor cadrului juridic existent, ceea ce va contribui la sporirea încrederii societăţii în actul de justiţie.

Cuvîntul latin „juris” nu semnifică doar „drept”, ci şi „justiţie”, adică „dreptate”. De Domniile Voastre, dragi colegi, depinde executarea impecabilă şi exactă a prevederilor legislaţiei, apărarea intereselor generale ale societăţii şi ale mediului de afaceri, protecţia drepturilor şi libertăţilor omului – condiţii indispensabile pentru progresul societăţii. În felul acesta, proceselor democratice dinţarăli se va da un caracter ireversibil. În acest sens, importanţa exigenţelor morale, etice şi legale este crucială. Profesionalismul, cunoştinţele temeinice, onestitatea, iscusinţa, atitudinea creativă şi potenţialul intelectual reprezintă garanţia realizării reformelor democratice, precum şi a edificării unui stat democratic.

Cred în potenţialul Dumneavoastră intelectual şi profesional şi Vă îndemn să ne unim eforturile în vederea realizării sarcinilor propuse, întru prosperarea ţării noastre – RepublicaMoldova. Vă urez tuturor multă sănătate, succes în nobila Dumneavoastră misiune şi realizarea a tot ce Vă propuneţi, spre binele ţării şi al cetăţenilor ei”.