Şedinţa Consiliului de monitorizare a implementării reformelor în justiţie (12.10.2012)

12.10.2012

 

Implementarea justă şi uniformă a normelor procesual-civile
de către curţile de apel

 

Moderator: Elena BELEI, doctor în drept,

conferențiar universitar, șefa Catedrei drept procesual civil, USM

 

AGENDA DE LUCRU

 

1.    Punerea în aplicare a Legii nr. 155 din 05.07.2012

2.    Depunerea, primirea şi intentarea examinării cererilor de apel

3.    Excepţia justificată a administrării probelor în procedura în apel

4.    Împuternicirile instanţei de apel potrivit Legii nr. 155 din 05.07.2012

5.    Examinarea şi soluţionarea recursurilor împotriva încheierilor judecătoreşti

6.    Asigurarea caracterului definitiv al deciziilor curţilor de apel

7.    Implicarea curţilor de apel în procedura de executare silită civilă

8.    Alte subiecte relevante