Răspunsul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei la scrisoarea deschisă a AJM din 19.04.2011

Domnului Ion Druţă,

Preşedintele Asociaţiei Judecătorilor

din Republica Moldova

(str. Zelinski, 13, mun. Chişinău)

Stimate domnule Druţă,

 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a examinat demersul DVS., în care vă exprimaţi dezacordul cu unele modificări efectuate în legislaţia de pensionare şi explică următoarele.

Una din sarcinile prioritare în activitatea Ministerului este unificarea sistemului de asigurare cu pensii de stat a participanţilor la sistemul public de asigurări sociale, în care cuantumul pensiilor ar depinde doar de durata stagiului de cotizare şi mărimea contribuţiilor de asigurări sociale achitate în acest sistem, indiferent de domeniul de activitate, instruire, poziţie socială şi alte criterii.

Pornind de la faptul, că începînd de la 01.01.2006 judecătorii şi procurorii sunt participanţi la sistemul public de asigurări sociale şi plătesc contribuţii de asigurări sociale în mărimile stabilite de legislaţie, urmează ca aceştia să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale în aceleaşi condiţii prevăzute de legislaţie pentru celelalte categorii de salariaţi. Totodată ţinem să menţionăm, că modificările operate în legislaţie stabilesc trecerea treptată de la condiţiile de pensionare în prezent în vigoare, la condiţiile noi pe o durată îndelungată.

Astfel, vîrsta de pensionare a judecătorilor/procurorilor (bărbaţi), începînd de la 01.07.2011 se stabileşte de 50 de ani şi 6 luni şi se majorează cu 6 luni în fiecare an, atingînd vîrsta standard de pensionare de 62 de ani la 01.07.2034; la fel pentru femei – atingînd vîrsta standard de pensionare de 57 de ani la 01.07.2024. În acest context trebuie să precizăm, că modificările operate nu majorează vîrsta de pensionare pînă la 65 de ani după cum afirmaţi în demers.

Referitor la repartizarea biletelor de tratament senatorial comunicăm că această acţiune nu intră în atribuţiile Ministerului.

Totodată informăm, cî în prezent, modul de asigurare a salariaţilor cu bilete de tratament balneosanatorial este stabilit de Regulamentul cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 290 din 19 aprilie 2010. Anterior, pînă la intrarea în vigoare a Regulamentului nominalizat, repartizarea biletelor se efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneoclimateric, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 982 din 22 iulie 2002.

Potrivit prevederilor Regulamentului în vigoare, biletele de tratament balneosanatorial sunt achiziţionate de către Casa Naţională de Asigurări Sociale în temeiul legislaţiei cu privire la licitaţia publică, reieşind din mijloacele financiare stabilite de bugetele asigurărilor sociale anuale pentru această prestaţie. Biletele achiziţionate se transmit Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova care la rîndul ei, prin structurile sindicale ramurale le repartizează unităţilor economice în funcţie de suma contribuţiilor de asigurări sociale achitate pentru anul precedent. În cadrul unităţii economice (instituţiei, organizaţiei, întreprinderii) administraţia în comun cu sindicatul repartizează biletele persoanelor (asiguraţilor) concrete. Asiguratorul poate beneficia de bilet de tratament nu mai des, decît odată la trei ani consecutivi.

 

Cu respect,

 

Viceministru                                                                    Sergiu SAINCIUC

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*

64 + = 73